A Láthatatlan történetek – Részvételi alapú helytörténeti kutatás Tiszavasváriban oldal egy olyan kettős kísérleti vállalkozás lenyomata, amelynek keretében egyszerre szerettük volna rekonstruálni Tiszavasvári település 1950 utáni történetét, illetve – lehetőség szerint – mozgósítani a helyi közösségi emlékezést.

A munkánk egyik kimenete a város jelenkortörténetének két eseményét, az 1997-es „különballgást” és a 2016-os, az egykori érpataki polgármester vezette „rendteremtés”-i kísérletet dolgozta fel a kapcsolódó civil aktivitásokkal. Lásd hasonló címmel a Civil Szemle 2023-as 1. számát.

E weboldal jelen formájában, a munkánk iránt érdeklődőknek kíván az alaposabb betekintéshez fogódzót adni.

A Történet aloldalon a munkánknak kiindulópontot jelentő társadalmi integráció/dezintegráció fogalma mentén mutatjuk be nagyon röviden a települési zsidóság, a romák, a helyi, etnikai és vallási csoportok, a szegénység és az iskolai szegregáció II. világháború utáni történetét a településen.

A Források aloldalon az általunk felhasznált és összegyűjtött történeti-tudományos és sajtóbeli forrásokat is rendszerezve, kereshető formában tettük elérhetővé.

A Helyi tevékenységeink aloldalon a települési tevékenységeinkről adunk képet, míg a Publikációk aloldalon a téma kapcsán megjelent írásaink olvashatóak.