KözTér

2019-ben hoztuk létre a KözTér Tiszamenti Közösségfejlesztési Hálózatot Tiszavasvári szövetségeseink támogatásával, illetve részvételével. Települési jelenlétünk azonban ennél korábbra nyúlik vissza. A legtöbb ma is jelenlévő civil „gyüttmenthez” hasonlóan mi is a 2016-os események idején érkeztünk a városba. 

Egyikünk, Balázs Anna, a Partizán elődje, a Slejm Tiszavasvárit fókuszba állító közmunka-sorozatának készítése kapcsán, másikunk, Hain Ferenc, tudományos megfigyelőként a volt érpataki polgármester munkásságát követve jött a településre, amiről később könyvet is írt Adalékok az “Érpatak modell” történetéhez címmel.

Érkezésünkkel mi magunk is nagyon gyorsan résztvevőivé váltunk a városban kialakult második civil szervezeti boom-nak. 2016-tól kezdődően több éven keresztül végeztünk közösségszervezést és érdekérvényesítést támogató tevékenységet, döntően a város magyar cigányok lakta szegregátumában. Megtapasztalva a párhuzamosan folyó civil tevékenységekből eredő nehézségeket, a finanszírozási kényszerekből adódó (rendszer)hibákat, valamint a terepen való jelenlét során felmerülő szakmai és erkölcsi dilemmákat, részeredményeket ugyan elérve, de több kudarc és sikertelen kezdeményezés után átalakítottuk a helyi tevékenységünket és a településen élők szélesebb csoportját célzó kutatásba, egy, a helyi identitást formáló projektbe kezdtünk, Láthatatlan történetek címmel. Ezt a vállalásunkat leginkább valamifajta Tiszavasvári tárgyú, sajátos jelenkori helytörténeti munkaként lehetne azonosítani, amiben a helyi közösségi emlékezetet szólítottuk meg a település történetének feltárása céljából. E munka során facilitálni akartuk a helyi emlékezést, megszólítva a település lakóit, elmeséltetve saját történeteiket azzal a céllal, hogy a helyi társadalmon belül dialógust teremtve segítsük megmozdítani és újraformálni a helyi közösségi emlékezetet.

Helyi tevékenységünket számos – részben helyi, részben budapesti – személy, csoport, illetve intézmény támogatta.


Együttműködő partnereink az elmúlt 7 év során:

Civil Szemle

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ

Láthatáron Csoport

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Mérce

Partizán

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Tiszavasvári Régen FB csoport


Támogatóink az elmúlt 7 év során:

Alternatív Közösségek Egyesülete

Közös Ország Alapítvány

Polgár Alapítvány az Esélyekért

Summa Artium Nonprofit Kft.