Helyi tevékenységeink

A településre 2016-ban érkeztünk és viszonylag hamar „belefolytunk” a helyi történésekbe. Jelenlétünk első időszakban közösségszervezést és érdekérvényesítést támogató tevékenységet végeztünk döntően a város bűdi városrészében élő romákkal, majd 2019-től kezdődően átalakítottuk a helyi aktivitásunkat és a településen élők szélesebb csoportját célzó kutatásba, egy, a helyi identitást formáló projektbe kezdtünk. 

Helyi tevékenységünk során három alapelvet igyekeztünk érvényesíteni:

 1. A közvetlen anyagi-tárgyi jellegű forrástranszfert – lehetőség szerint – elkerülve vagyunk jelen az érintettekkel való együttműködésben
 2. Közösségi élmény- és élményfeldolgozás lehetőség szerinti előmozdítása – élmény alapon mindig adni és kapni valamit az együttműködés során
 3. Az együttműködés önkéntes alapon és minden fél számára a lehető legtöbb információ biztosításával történik, amely során a bevont együttműködőket a legteljesebb mértékű egalitáriánus, plurális partneri viszony jellemzi

A helyi tevékenységeinkbe, a helyben folytatott kommunikációnkba a Tiszamenti Köztér Facebook oldalunk ad részletesebb betekintési lehetőséget.

Helyi tevékenységünknek két meghatározó tevékenységi fókusza van:

I. A helyi emlékezést támogató tevékenységünk

Ezt a vállalásunkat leginkább valamifajta Tiszavasvári tárgyú, sajátos jelenkori helytörténeti munkaként lehetne azonosítani, amiben a helyi közösségi emlékezetet szólítottuk meg a település történetének feltárása céljából. E munka során facilitálni akartuk a helyi emlékezést, megszólítva a település lakóit, elmeséltetve saját történeteiket azzal a céllal, hogy a helyi társadalmon belül dialógust teremtve segítsük megmozdítani és újraformálni a helyi közösségi emlékezetet. 2019-től kezdődően e folyamat során az alábbi tevékenységeket végeztük:

– interjúk, beszélgetések megvalósítása a helyben élőkkel –
Az elmúlt évek során közel 100 interjút folytattunk a település lakóival, hogy a város történetét a személyes emlékeken, tapasztalatokon keresztül feltárjuk és megértsük.


– közösségi emlékezést elősegítő események szervezése –
A csoportos beszélgetéseket a közösségi múltidézés és közös értelmezés egy fontos formájának tekintjük. Az elmúlt években több közösségi eseményt szerveztünk, többek között a ‘97-es különballagás érintett diákjaival, a 2016-os események érintettjeivel és aktoraival, a település különböző városrészében élők csoportjaival.


– részvétel alapú közösségi filmkészítés

 • A Mi Józsefházánk címmel helyi fiatalokkal együttműködve készítettünk Józsefháza településrészről videót, amelyben a fiatalok azokat az idős helyi lakosokat szólították meg, akiknek a történetén keresztül megismerhették saját lakóhelyük történetét.
 • A Százezres nap című közösségi filmezéssel készült videó hat Tiszavasváriban élő tinédzser lányt mutat be, akik a település három legszegényebb és leghátrányosabb részén élnek, így lehetőségeik kortársaik képest jóval szűkösebbek. A videó azt a két napos folyamatos mutatja be, hogy a hat szakiskolában tanuló tizenéves mit kezd közösen százezer forinttal: hogyan viszonyulnak egymáshoz, mit gondolnak a lehetőségről, mi alapján és hogyan döntenek, hogyan tudnak élni a lehetőséggel?
 • Balaton trip – Egy nap a Balatonon! című kisfilm helyi fiatal roma lányok részvételével készült, amelyben egy számukra szinte teljesen ismeretlen helyzeten keresztül, egy Balaton kirándulás során engednek betekintést mindennapi életünkbe, tapasztalataikba.

– Tiszavasvári Város Könyvtár és a Nyíregyházi Levéltár Tiszavasvári tárgyú anyagainak összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása


– helytörténeti posztsorozat indítása a Facebook oldalunkon
2019-től kezdődően rendszeresen publikáljuk a kutatásunk során feltárt adatokat, történeteket, visszaemlékezéseket. Célunk egyfelől, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a feltárt anyagokat, másfelől pedig, hogy párbeszédet generáljunk a helyben történetekről, amelyek jelentős hatással bírtak a településre és a helyben élők mindennapjaira. 


– weboldal készítés és annak közösségi használatba helyezése
A feltárt források közül sok dokumentum jelenleg csak nagyon nehezen hozzáférhető, így ezek nagy részét weboldalunkon közzétettük, hogy a helyiek és az érdeklődők számára elérhetővé tegyük az összegyűjtött anyagokat. Célunk, hogy a weboldalt és az összegyűjtött forrásokat a Tiszavasvári Városi Könyvtár Helytörténeti részlegének tulajdonába adjuk.

II. A helyi csoportok érdekérvényesítését és közösségszervezését támogató tevékenységünk

A fentebb ismertetett alapelveket szem előtt tartva az elmúlt 7 évben számos érdekérvényesítést és közösségszervezést támogató tevékenységet végeztünk a település egy-egy csoportjának részvételével, leginkább a bűdi és a józsefházi romákkal. Az érdekképviseleti tevékenységek fő célja, hogy a helyiek képessé váljanak a rendelkezésre álló intézményi lehetőségek minél szélesebb körű (ki)használására, a saját érdekek artikulációjára és érvényesítésre. Ez irányú tevékenységeink:

közösségfejlesztést támogató események szervezése

 • a bűdi focipálya közösségi felújítása
  Lásd ezzel kapcsolatban a Mérce riportját.
 • focibajnokságok szervezése
 • közösségi főzés szervezése a bűdi közösséggel
 • gyerekek táboroztatásának támogatása
 • állatkerti kirándulás a bűdi családok részvételével
 • igényfelmérés alapján adományszervezés és adományközvetítés

közösségi ügyek felkarolása, facilitálása


– 2019-es helyhatósági választások során a helyi romák ügyeinek tematizálása
2019-től, a helyhatósági választásokra való készülődés során, a helyi függőségi viszonyrendszerben való működéssel nem kompatibilis, konfliktussal járó akciókat is felvállaltunk. Ennek eredménye, hogy elkezdtük közzétenni a helyi tapasztalatainkat olyan formátumot keresve, ami egyszerre lehet érdekes a szélesebb nyilvánosságnak, illetve szándékaink szerint, a helyi közélet számára egyaránt. A választások előtti felfokozott közéletben kísérletet tettünk arra, hogy tematizáljuk a helyi romákat közvetlenül érintő és a közbeszédben nem vagy kevésbé látható problémákat, illetve olyan ügyeket, ami romáknak és nem romáknak egyaránt érdekes lehet:
Megvalósult fejlesztések Tiszavasváriban I. – Vízkorlátozás és párakapu (Problémafeltáró kisfilm)
Megvalósult fejlesztések Tiszavasváriban II. – Zebra ügy: van akinek még a biztonságos közlekedés sem jár (Problémafeltáró kisfilm)
Megvalósult fejlesztések Tiszavasváriban III. – Közösségi terek vs. fizetős sportpályák (Problémafeltáró kisfilm)


– Színházi nevelési előadások szervezése Tiszavasváriban és Tiszadadán