Balassa Iván: Az interetnikus jelenségekről szóló miskolci konferencia tanulságai