Gyarmathy Zsigmond: Az értelmiség részvétele az 1956-os forradalomban