Kemény István – Janky Béla: Települési és lakásviszonyok