Láthatatlan történetek

A Láthatatlan történetek egy kettős vállalkozás: az egyik elemében egy Tiszavasvári település lakóinak közösségi emlékezetét mozgósítani igyekvő kezdeményezés, a másik elemében pedig egy tematikusan orientált helytörténeti kutatás.

Két történeti fókuszt állítottunk a középpontjába a közösségi emlékezésnek és a helytörténeti vizsgálódásnak: a település szocialista iparvárossá válását, ennek társadalmi háttér- és utótörténetét, illetve a romák helyzetének alakulását a településen.

Nem volt nehéz dolgunk a történeti emlékezés és feltárás idői keretének meghatározásával. A település létrejötte, ami a két előzmény-település (Tiszabűd és Bűdszentmihály) egyesítésével 1950-ben történt meg véglegesen, kézenfekvően kínálta magát a történeti vizsgálódás idői kezdőpontjaként. Ekkor, illetve ezt követően fogalmazódott meg egyáltalán országosan a szocialista iparosítási program, a két előzmény-település történetét eddig írta meg két helyi (hely)történész, Hunyadi József és Gombás András. Már a mi értelmezési feladtunk része, hogy e két munkában a (két) településen élő romákról nem esett szó.